Upplevelser. "Kungsvik" är en plats för de goda
upplevelserna vid havet. En pärla i Bohuslän,
vid gränsen till Norge.

Anmäl ditt interesse. Fyll i vår svarblankett
och du får regelbundna uppdateringar om
Kungsvik "det goda livet vid havet"